AKTUELLE PRESSE „BERLIN IST EINE FRAU“  Konzert am 19.06. 2015 in Dettingen an der Erms zu den 21. Ermsthäler Literaturtagen:

22.06.2015 Südwest Presse Autorin: Christina Hölz
http://www.swp.de/metzingen/lokales/alb-neckar/Berliner-Frauenstimmen;art5678,3294374

22.06.2015 Reutlinger Generalanzeiger Autor: Till Börner
http://gea.de/region+reutlingen/neckar+erms/hauptstadtgefluester.4308190.htm